CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK
"Đối tác tin cậy dành cho bạn"

Hotline

0931297968 - 0934 79 77 79

Home / Hành nghề hoạt động đấu thầu xây dựng với các quy mô khác nhau / hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-xay-dung-voi-cac-quy-mo-khac-nhau